Biblioteka szkolna

Bibliotekarz: Renata Grigoriew, Łucja Bobek

Godziny pracy w roku szk. 2018/19:

poniedziałek  8.00- 12.30
wtorek 8.00-13.30
środa 8.00-14.00
czwartek 8.00- 12.30
piątek 8.00- 12.30

Serdecznie zapraszamy!

O Bibliotece:

Biblioteka ma swoją siedzibę w sali nr 5. Stara sala gimnastyczna została wyremontowana i czeka na czytelników. Znajdują się tu zbiory biblioteki szkolnej jak również księgozbiór biblioteki miejskiej.

Biblioteki, szkolna i miejska, ściśle ze sobą współpracują w zakresie przechowywania i udostępniania zbiorów, jednak w każdej z nich zatrudniony jest inny bibliotekarz, odmienne są także: sposób prowadzenia inwentarza księgozbioru, zapisu czytelników do biblioteki, procedury zakupu nowych książek, oraz prowadzenie statystyki wypożyczeń.

Zbiory biblioteki szkolnej są stale aktualizowane i powiększane. Przy zakupie nowych książek uwzględniane są potrzeby czytelników, zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły. Ilość lektur obowiązkowych, dostępnych w bibliotece szkolnej w większości pokrywa zapotrzebowanie czytelników.

Od 1.09.2015 funkcję bibliotekarza szkolnej biblioteki pełni pani mgr Renata Grigoriew.

Zapisy i zasady wypożyczania

Czytelnikiem biblioteki szkolnej zostaje każdy uczeń szkoły z chwilą przyjęcia do
I klasy (pracownik szkoły – z chwilą wypożyczenia pierwszej książki).

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej jest bezpłatne.

Uczeń ma prawo do wypożyczenia 3 książek na okres 2 tygodni, chyba że jedna z tych książek jest aktualnie omawianą lekturą. W takim wypadku można ją oddać dopiero po omówieniu na lekcjach.

Jeśli uczeń przetrzymuje książkę dłużej niż miesiąc, bibliotekarz przekazuje wychowawcy pisemne „upomnienie”.

Regulamin

W naszej bibliotece można (w tym roku szkolnym jednak nie wszystko):

1. Samodzielnie wyszukać książkę na półce.
2. Znaleźć informację na każdy temat.
3. Korzystać z Internetu i księgozbioru podręcznego.
4. Wyszukać książkę w katalogu komputerowym.
5. Mieć spokój (z pominięciem przerw 🙂 ).
6. Porozmawiać z bibliotekarzem (najlepiej po przerwie 🙂 ).
7. Odrobić zadanie domowe.
8. Wypożyczyć jednorazowo 3 książki.
9. Sprawdzić stan swojego „Konta czytelnika”.
10. Się uśmiechać :)!

W naszej bibliotece:
Chętnie Cię widzimy!
Nie stawiamy stopni!
Do niczego nie zmuszamy

Zapamiętaj swoje obowiązki względem książki

1. Książkę wypożyczoną z biblioteki szanuję jak własną.
2. Lekturę obowiązkową zwracam do biblioteki zaraz po omówieniu jej na lekcjach.
3. Inne książki oddaję najpóźniej w ciągu miesiąca.
4. Fakt zgubienia książki zgłaszam jak najszybciej bibliotekarzowi.
5. Zgubioną książkę odkupuję, lub w zamian przynoszę inną.
6. Kiedy czytam, nie spożywam posiłków, aby nie poplamić kartek.
7. Wkładając lub wyjmując książkę z plecaka szkolnego staram się nie potargać okładki.
8. Nigdy nie pożyczam książki z biblioteki innym osobom, najpierw oddaję ją bibliotekarzowi.

Postępowanie w przypadku zagubienia książki

W przypadku zagubienia przez ucznia książki wypożyczonej z biblioteki (zarówno szkolnej, jak i miejskiej), uczeń przede wszystkim ma obowiązek jak najszybszego zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi, który ustali sposób rozwiązania problemu odpowiedni dla obu stron.

Istnieje kilka możliwości, najczęściej uczeń odkupuje ten sam tytuł lub przynosi inną książkę o podobnej tematyce, nie może ona jednak być zniszczona lub przestarzała (to znaczy pochodząca z lat osiemdziesiątych lub wcześniej).