„Bytomska Akademia Kompetencji”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Bytomska Akademia Kompetencji”    Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Wydatki kwalifikowane (wartość projektu): 3 949 967,10 zł Dofinansowanie: 3 554 970,39 zł Okres realizacji