Usprawiedliwienie

Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji Wychowania Fizycznego

Zwolnienie z lekcji

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej

Zgoda na pomiar temperatury u dziecka

Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych

 

Wniosek o opiekę świetlicową

Wniosek o opiekę świetlicową w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych