Filia Biblioteki Miejskiej nr 21

Informujemy, że w związku z zmianą bibliotekarza Placówka Filialna nr 21
będzie do końca października czynna w godzinach podanych obok. Funkcję bibliotekarza od stycznia 2017 roku pełni pani Daria Winczirsz

Serdecznie zapraszamy!

Godziny otwarcia filii MBP w Stolarzowicach

Poniedziałek 15.00 – 18.00
Wtorek 15.00 – 18.00
Środa 15.00 – 18.00
Czwartek 15.00 – 18.00
Piątek 15.00 – 18.00

W przypadku czasowych zmian (urlop lub narada bibliotekarza) informacje wywieszane są na drzwiach szkoły; przed wizytą w bibliotece można też zadzwonić pod nr szkoły 32 286-72-27.

O Filii

Filia mieści się w budynku szkoły, w sali nr 5 na parterze.

Posiada ona bogaty i stale uaktualniany księgozbiór w liczbie ok. 8 tys. woluminów. Księgozbiór ten, podzielony na działy wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, jest doskonale opisany i skatalogowany, łatwo się po nim poruszać i wyszukiwać potrzebne materiały. Czytelnicy również mogą przyczyniać się do wzbogacenia obu księgozbiorów, zarówno poprzez dary, jak i zgłaszanie bibliotekarzom zapotrzebowania na konkretne tytuły, co zostanie uwzględnione w planach gromadzenia zbiorów w najbliższej przyszłości.

Utworzona została elektroniczna baza danych księgozbioru filii, co umożliwia wyszukiwanie książek w katalogu komputerowym.

Zapisy do Miejskiej Biblioteki Publicznej

Czytelnik jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji, gdzie wpisuje swoje dane osobowe oraz własnoręcznym podpisem potwierdza, iż zaznajomił się z regulaminem biblioteki i będzie go przestrzegał (regulamin korzystania ze zbiorów MBP dostępny jest w każdej filii bytomskiej biblioteki miejskiej). Dane osobowe wpisane na „zobowiązaniu” są przechowywane od roku 2012 w Gmachu Głównym Biblioteki Miejskiej. Wykorzystywane są jedynie w przypadku, gdy czytelnik przekroczył termin zwrotu książek i konieczne jest wysłanie pisemnego upomnienia.

Następnie czytelnik dokonuje jednorazowej wpłaty obowiązującej przy zapisie do biblioteki (obecnie 7zł) i otrzymuje kartę biblioteczną.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 43 zostali zwolnieni z obowiązku dokonywania wpłat przy zapisie do biblioteki miejskiej i mogą z niej korzystać bez ograniczeń, pod warunkiem wypełnienia i poświadczenia przez rodziców zobowiązania czytelniczego, o którym była wcześniej mowa.

Uczeń zapisany do Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu oraz każdy inny jej czytelnik ma prawo do wypożyczenia 5 książek na okres 1 miesiąca. Termin ten może być przedłużany trzykrotnie, wystarczy poprosić bibliotekarza o prolongatę terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie lub poprzez dziecko będące uczniem szkoły).