Szkolny Klub Wolontariatu

Nauczyciele prowadzący klub – pani Agnieszka Wyszomierska i pani Ewelina Zając

Zdaniem ekspertów wolontariat rozwija postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest okazją do poszukiwania autorytetów, buduje świat wartości, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień, angażuje w ciekawe inicjatywy, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, daje poczucie dobrze spełnionego czasu, robienia czegoś dobrego i ważnego.

Grupa uczniów naszej szkoły angażuje się już od dłuższego czasu w różnego rodzaju inicjatywy mające charakter charytatywny i noszących znamiona pracy wolontariackiej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom założyliśmy SKW celem skoordynowania działań i wspierania dzieci w skutecznej realizacji ich pomysłów.

W tym roku szkolnym zaplanowaliśmy pracę w trzech obszarach:

– organizowanie zbiórek i akcji charytatywnych;
– program „Poznaj swojego sąsiada” – rozpoznawanie potrzeb w społeczności lokalnej i pomoc w drobnych pracach domowych osobom tego potrzebującym;
– kampania społeczna upowszechniająca wiedzę na temat problemów i potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu.

Wierzymy, że nasza praca spotka się nie tylko ze zrozumieniem i wsparciem społeczności szkolnej ale także rodziców, opiekunów i całej społeczności lokalnej.