Nauczyciele

Nazwisko i imię

Stanowisko

Bobek Łucja – dyrektor szkoły historia
bibliotekarz
Włudzik Małgorzata – wicedyrektor szkoły edukacja wczesnoszkolna
Kościelny Wioletta – kierownik świetlica
Andreasik Alicja język angielski
Benisz Grażyna język polski
logopeda
Biernacka Agnieszka język angielski
Borońska Katarzyna logopeda
Dąber-Michalak Agnieszka język angielski
Dąbrowska Bożena matematyka
informatyka
Fudali Radosław trener koszykówki
Golla Aleksandra język niemiecki
język mniejszości niemieckiej
historia i kultura własna mniejszości
Górnicka Anna wychowanie fizyczne
terapia SI
Granas Justyna wychowawca świetlicy
Grigoriew Renata bibliotekarz
wychowawca świetlicy
Grochowicz Piotr informatyka
zajęcia komputerowe
Grzegorczyk Dariusz wychowanie fizyczne
Hoffmann Barbara wychowawca świetlicy
Kapała Krzysztof matematyka
Kasprzyk Krzysztof język polski
historia/ historia i społeczeństwo
wychowanie do życia w rodzinie
informatyka
Kołcz Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
przyroda
Krawczyk Grzegorz fizyka
Krzyszkowski Ireneusz edukacja dla bezpieczeństwa
Lenik Lucyna logopeda
Malorny Sonia język niemiecki
język mniejszości niemieckiej
historia i kultura własna mniejszości
Matysiok Kornelia wychowanie do życia w rodzinie
Mączka Grzegorz trener koszykówki
Michura Kamila plastyka
wychowawca świetlicy
Olczyk Marcin wychowanie fizyczne
trener koszykówki
Pieczka Rafał wychowawca świetlicy
Przybek-Wolny Renata przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
biologia
chemia
geografia
Rekowska Teresa edukacja wczesnoszkolna
Rombek Tomasz historia
wiedza o społeczeństwie
Sadowska Agnieszka psycholog
Skrzypiec Ewa język polski
Smolczewska Julia edukacja wczesnoszkolna
wychowawca świetlicy
Świąc Ewa język polski
Tkocz Joanna matematyka
Walisko Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
religia
Ks. Wierny Stanisław religia
Winczirsz Daria edukacja wczesnoszkolna
wychowawca świetlicy
terapia SI
Woroniuk-Setla Lilianna muzyka
Ks. Wronka Marcin religia
Wyszomierska Agnieszka pedagog
Zając Ewelina religia
technika
zajęcia techniczne
Zych Jolanta doradztwo zawodowe