Rada Rodziców 2017/2018

Grzeszczak Iwona – przewodnicząca
Matheja Lucyna – sekretarz
Stawicka Ewelina – skarbnik

klasa

nazwisko i imię

1a

Pamięta Jarosław

1b

Kloska Katarzyna

2a

Kozak Joanna

2b

Czaja Ewa

3a

Kocot Adam

3b

Dąbrowska Grażyna

3c

Kośny Aleksandra

4a

Jendrysczyk Irena

4b

Dąber-Michalak Agnieszka

5a

Siwiec Roksana

5b

Grzeszczak Iwona

6a

Matheja Lucyna

6b

Kocot Aneta

7a

Diaków Iwona