RODO

Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu, 41-936 Bytom ul. Suchogórska 98
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły

Dane kontaktowe Inspektora IOD – Marzena Kryszkowska
Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35,
mail: iod_edu@um.bytom.pl

 

1. Klauzula informacyjna – Zdalne nauczanie – kliknij

2. Klauzula informacyjna – Dziennik elektronicznykliknij

3. Klauzula informacyjna – KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia ucznia

    w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia się COVID-19 – kliknij

4. Klauzula informacyjna – Rodzic – Opiekun prawny-Uczniowie – kliknij

5. Klauzula informacyjna – Stołówka – kliknij

6. Klauzula informacyjna – Świetlicakliknij

7. Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy – kliknij

8. Klauzula informacyjna – Rodzice/Opiekun prawny/Uczniowie/- Druki informacyjne – kliknij

9.  Klauzula informacyjna – Rodzice/Opiekun prawny/Uczniowie/- Inne druki  –  kliknij

10. Klauzula informacyjna – Facebook – kliknij

11. Klauzula informacyjna – Strona internetowa – kliknij

12. Klauzula informacyjna – You Tube – kliknij

13. Klauzula informacyjna – Nauczyciele – kliknij

14. Klauzula informacyjna – Pracownicy – kliknij

15. Klauzula informacyjna – Umowa cywilnoprawna – kliknij

16. Klauzula informacyjna – Zamówienia publiczne – kliknij

17. Klauzula informacyjna – Fundusz świadczeń socjalnych – kliknij

18. Klauzula informacyjna – Rekrutacja – Nauczyciela – kliknij

19. Klauzula informacyjna – Rekrutacja – Pracownik samorządowy – kliknij

20. Klauzula informacyjna – Rekrutacja – Pozostali pracownicy – kliknij

21. Klauzula informacyjna – PPK – kliknij

1. Wzór wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – pracownik SP 43  – kliknij

2. Wzór wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych- uczeń  SP 43 kliknij