O świetlicy szkolnej

Opieka w naszej świetlicy jest sprawowana w następujących godzinach:

przed lekcjami od 6.45 do 7.45

po lekcjach od 11.30 w poniedziałki, wtorki i piątki do 17.00

oraz od 12.30 w środy i czwartki do 17.00

 

Podstawą przyjęcia do świetlicy jest wypisanie karty zgłoszenia. Każdą grupą opiekuje się wyznaczony wychowawca. Nauczyciele pracujący w świetlicy:

Wioletta Kościelny

Barbara Hoffmann

Renata Grigoriew

Justyna Granas

Mariola Kałużny

Kamila Michura

Rafał Pieczka

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi oraz po nich w miłym i bezpiecznym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swoją funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności pracy w grupie, pobudzać wyobraźnię dziecka oraz kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby zajęcia świetlicowe kształtowały prawidłowe postawy ucznia.

W ramach naszej działalności oprócz sprawowania opieki nad dziećmi i pomocy udzielanej podczas odrabiania zadań domowych, przeprowadzamy wiele ciekawych zajęć.

Regulamin świetlicy