W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka uczestniczy w programie rządowym Aktywna tablica.

Program ten został powołany w celu rozwijania szkolnej infrastruktury wraz z kompetencjami uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy nasza szkoła pozyskała dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł

na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach wsparcia zakupione zostały:
– sprzęt do terapii metodą Warnkego, przeznaczony do terapii dzieci z dysleksją
– oprogramowanie:
• Laptop
• Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE)
• eduSensus DYSLEKSJA PRO
• Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent
• Program multimedialny Percepcja wzrokowo-słuchowa Pakiet Ekspert mTalent
• Program multimedialny: Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mTalent
• Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 mTalent
• Program multimedialny Zajęcia logopedyczne 2 mTalent
• Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent
• Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych