Edukacja globalna

W naszej szkole realizowany jest projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.”
Projekt 355/2016-2107/M realizowany w szkołach zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Czym jest edukacja globalna?

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Edukacja globalna w naszej szkole