Kontakt

Dyrektor szkoły: Małgorzata Włudzik
Adres
ul. Suchogórska 98
Bytom 21
Śląskie
41-936
Telefon
32-286-72-27
Faks: 32-387-15-78
E-mail
sp43bytom@poczta.onet.pl