Laboratoria Przyszłości – Informacje ogólne

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

Program spotkał się z bardzo szerokim zainteresowaniem – skorzystało z niego 99% uprawnionych szkół. W związku z sukcesem, jaki odniósł , w najbliższym czasie program Laboratoria Przyszłości zostanie rozszerzony o szkoły prowadzone przez organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne oraz ministrów, a także o polskie szkoły za granicą.

Nasza szkoła też przystąpiła do tego programu i otrzymała wsparcie w wysokości 73 500, 00.

Zakupiliśmy między innymi wyposażenie podstawowe (obowiązkowy zakup) – drukarka 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery wraz z stacją lutowniczą oraz sprzęt do prezentacji osiągnięć uczniów, np. aparat fotograficzny czy też głośniki. Oprócz tego zakupiono roboty edukacyjne, klocki   do samodzielnej konstrukcji, sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i szafę do ich przechowywania.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany prawie na wszystkich przedmiotach oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.