Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia w szkołach , w której członkowie realizują cele i zadania Ligi na terenie swojego działania.

Głównym celem Ligi jest społeczne działanie na rzecz środowiska przyrodniczego i jego ochrony.

Do Szkolnego Koła LOP należy 60% uczniów. Świadczy to o zrozumieniu problemów ochrony przyrody i chęci aktywnego działania.

Na lekcjach przyrody , w ramach ścieżki ekologicznej , na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczymy się jak postępować , aby żyć zdrowo i w czystym środowisku. Omawiamy problemy związane z wpływem człowieka na wodę , glebę i powietrze. We wrześniu wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Zebraliśmy 30 worków śmieci w małym fragmencie stolarzowickiego lasu.

Wierzymy, że z każdym rokiem będzie ich mniej.

W tym miesiącu szczególną uwagę zwracaliśmy na segregację śmieci oraz problem spalania nie tylko liści , ale przede wszystkim tworzyw sztucznych. Spalanie torebek foliowych , plastików , kolorowych czasopism zwiększa możliwość zachorowania na nowotwory.

Rozmawiając z rodzicami, krewnymi członkowie LOP stają się krzewicielami zachowań proekologicznych w swoich środowiskach.

Od kwietnia b.r. włączyliśmy się w ogólnopolski konkurs dotyczący zbierania baterii , które wyrzucane do śmieci stają się źródłem zanieczyszczeń gleby i wody. Wszelkie informacje dotyczące naszego środowiska , piękna przyrody i jej ochrony umieszczamy na ściennej gazetce szkolnej.

Już wkrótce będziemy omawiać zakres prac związanych z pomocą zwierzętom w okresie zimy.

Od kiedy i czym dokarmiać ptaki , jak zadbać o budę psa itp. Rozpoczniemy też przygotowania do konkursu ekologicznego.

Opiekun – nauczyciel przyrody RENATA WOLNY