Młodzi naukowcy

Nadrzędnym celem projektu jest takie zaangażowanie uczestników, by zapewnić najwyższy poziom przyswajalności wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień. Punktem wyjścia jest edukacja przez doświadczenie, najskuteczniejsza z metod pracy z dzieckiem.

Cykl doświadczeń chemicznych pozwoli na pokazanie wpływu substancji chemicznych zawartych w alkoholu i papierosach na organizm człowieka (np. szukanie białka w ciele człowieka i tym samym ukazanie jego wszechobecności, denaturacja białka, spalanie w środowisku beztlenowym papierosów w celu wydobycia substancji smolistych, badanie zawartości CO2 w wydychanym powietrzu, porównanie z powietrzem otrzymanym w wyniku spalania nikotyny poprzez reakcję z aqua calcis/woda wapienna/, sprawdzanie wpływu alkoholu i nikotyny na ph naszego organizmu). Doświadczenia przeprowadzanie na lekcjach przyrody oraz na zajęciach dodatkowych zostaną nagrane przez zespół młodych dziennikarzy i umieszczone na stronie szkoły jako podcast.

Kolejnym obszarem poddanym badaniom będzie sfera budżetowo-matematyczna. Uczniowie stworzą zestaw kart informujących co można kupić za pieniądze wydane na papierosy. Karty zostaną zaprezentowane na szkolnych gazetkach ściennych, a także sfotografowane, by stać się materiałem kolejnego podcastu. Badania dotyczyć będą także procentowego udziału wydatków na papierosy w domowym budżecie, produktów powiązanych z zakupem papierosów).

Efektem badania kolejnych dwóch sfer oddziaływania uzależnień staną się zapisy wywiadów z psychologiem/ pedagogiem szkolnym oraz z alkoholikiem. Pierwszy z wymienionych wywiadów poświęcony będzie próbie zrozumienia, dlaczego ludzie sięgają po używki? Drugi (zakładamy, że spotkanie to będzie nagraną rozmową telefoniczną) – dotyczyć będzie skutków alkoholizmu.

Z umieszczonych na stronie podcastów korzystać będą wychowawcy klas IV – VI na lekcjach z wychowawcą /dotyczy to szczególnie zaplanowanych wywiadów/