Nauczyciele

Nazwisko i imię

Stanowisko

Bobek Łucja – dyrektor szkoły historia
bibliotekarz
Włudzik Małgorzata – wicedyrektor szkoły edukacja wczesnoszkolna
Kościelny Wioletta – kierownik świetlica
Andreasik Alicja język angielski
Benisz Grażyna język polski
logopeda
Biernacka Agnieszka język angielski
Katarzyna Olszewska-Wójcik logopeda
Cieplinska Aleksandra muzyka
Dąbrowska Bożena matematyka
informatyka
Golla Aleksandra język mniejszości niemieckiej
historia i kultura własna mniejszości
Górnicka Anna wychowanie fizyczne
terapia SI
Granas Justyna wychowawca świetlicy
Grigoriew Renata bibliotekarz
wychowawca świetlicy
Grochowicz Piotr matematyka informatyka
Hoffmann Barbara wychowawca świetlicy
Losa Agnieszka pomoc nauczyciela
wychowawca świetlicy
terapia SI
Łazuka-Datko Urszula geografia
Kasprzyk Krzysztof język polski
historia/ historia i społeczeństwo
wychowanie do życia w rodzinie
informatyka
Kołcz Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
przyroda
Klimera Elżbieta fizyka
Krawczyk Magdalena język niemiecki
język mniejszości niemieckiej
historia i kultura własna mniejszości
Malorny Sonia język niemiecki
język mniejszości niemieckiej
historia i kultura własna mniejszości
Mączka Grzegorz trener koszykówki
Olczyk Marcin wychowanie fizyczne
trener koszykówki
Pietrygała Anna plastyka
Przybek-Wolny Renata przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
biologia
chemia
geografia
Rekowska Teresa edukacja wczesnoszkolna
Sadowska Agnieszka psycholog
Smolczewska Julia edukacja wczesnoszkolna
wychowawca świetlicy
Świąc Ewa język polski
plastyka
Treter Agata historia i wos
Walisko Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
religia
Winczirsz Daria edukacja wczesnoszkolna
terapia SI
Wyszomierska Agnieszka pedagog, pedagog specjalny
Zając Ewelina religia
technika
Zych Jolanta doradztwo zawodowe