Ratujemy, uczymy ratować

W naszej szkole od wielu lat realizowany jest program edukacyjny „Ratujemy, Uczymy Ratować”. Został on opracowany w 2007 roku przez Panie Teresę Rekowską i Joannę Tkocz. Obecnie koordynatorem tego programu w klasach I-III jest Pani Katarzyna Kołcz, a w klasach starszych Pani Renata Przybek–Wolny.

Program RUR pod patronatem fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Uczniowie klas młodszych uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą na fantomach. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem. Należy wspomnieć, że dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w warsztatach, potrafią wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce.
Fundacja WOŚP przekazała nam fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne, z którymi pracujemy na zajęciach.

Na zakończenie klasy trzeciej uczniowie otrzymują dyplom ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy a do świadectwa dołączony zostaje specjalny hologram WOŚP.

Zajęcia w klasach młodszych odbywają się w ramach edukacji zdrowotnej dwa razy
w miesiącu. W klasach starszych zajęcia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej odbywają się przy okazji realizacji tematów związanych z układem krwionośnym.

W ramach programu RUR w październiku wzięliśmy udział jako szkoła w “Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca”. Kolejny raz podjęliśmy próbę pobicia rekordu w największej lekcji resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Całe wydarzenie trwało 30 minuti polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej liczbie fantomów, a co za tym idzie – przez jak największą liczbę osób. Była to fantastyczna zabawa i ciekawe przeżycie dla nas wszystkich, uczące przede wszystkim odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Program „Ratujemy, uczymy ratować” w naszej szkole