O stołówce szkolnej

 Godziny wydawania obiadów

Obiady z firmy cateringowej; ” Twoje Zdrówko”
Klasy  IV – VIII po piątej lekcji 12.25-12.40
OBIADY Z PRZEDSZKOLA klasy I- III
12.45-13.00- klasa I
13.10-13.25 klasa II, III A i III B

 

Regulamin obiadów z cateringu