O świetlicy szkolnej

Opieka w naszej świetlicy jest sprawowana w następujących godzinach:

przed lekcjami od 6.45 do 7.45

po lekcjach  do 17.00

Postawą przyjęcia do świetlicy jest wypisanie karty zgłoszenia.

Każdą grupą opiekuje się wyznaczony wychowawca.

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

Wioletta Kościelny

Barbara Hoffmann

Renata Grigoriew

Justyna Granas

 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi oraz po nich w miłym i bezpiecznym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swoją funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności pracy w grupie, pobudzać wyobraźnię dziecka oraz kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby zajęcia świetlicowe kształtowały prawidłowe postawy ucznia.

W ramach naszej działalności oprócz sprawowania opieki nad dziećmi i pomocy udzielanej podczas odrabiania zadań domowych, przeprowadzamy wiele ciekawych zajęć.

Regulamin świetlicy